Dla naszych najwierniejszych klientów Centrum Medycyny Estetycznej Estime przygotowało program lojalnościowy kart stałego klienta.
Kartę stałego klienta otrzymują klienci, którzy w przeciągu pół roku, wykupili w Estime zabiegi za minimum 5000zł. Posiadacz karty stałego klienta otrzymuje rabat w wysokości 10% przez 2 lata na zabiegi dermatologii estetycznej oraz kosmetyczne z oferty Estime.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

 1. Program lojalnościowy „kart stałego klienta” organizuje centrum medycyny estetycznej Estime w Poznaniu przy ul. Ułańskiej 21.
 2. Regulamin określa prawa I obowiązki organizatora I klienta zwanego dalej uczestnikiem oraz obowiązuje od chwili jego ogłoszenia oraz jest przeznaczony dla klientów korzystających z usług Centrum Medycyny Estetycznej Estime.
 3. Celem programu lojalnościowego jest nagradzanie stałych klientów.
 4. Otrzymanie karty stałego klienta, jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 5. Uczestnikiem programu lojalnościowego „kart stałego klienta” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Karty stałego klienta są imienne oraz posiadają numer identyfikacyjny. Możliwość korzystania z kart stałego klienta dotyczy tylko jej właściciela. Nie można przekazać jej innej osobie.
 7. Jeden klient-uczestnik może posiadać jedną kartę stałego klienta.
 8. Karta stałego klienta jest ważna 24 m-ce od daty jej otrzymania.
 9. Otrzymanie karty stałego klienta wiąże się z przyznaniem rabatu na poszczególne usługi w Centrum Medycyny Estetycznej Estime.
 10. Po otrzymaniu karty stałego klienta, uczestnikowi przysługije rabat 10%. Rabat ten zostaje przyznany w momencie gdy klient-uczestnik, korzystając z usług Estime wyda minimum 5000zł w przeciągu 6 miesięcy, rabat przysługuje na wszystkie (lub wybrane) zabiegi dermatologiczne oraz kosmetyczne.
 11. Rabaty nie łączą się z innymi rabatami oraz promocjami.
 12. Pełen tekst regulaminu dostępny jest na stronie internetowej estime.poznan.pl i obowiązuje od 01/06/2012.
 13. Centrum Medycyny Estetycznej Estime zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu lojalnościowego ”kart stałego klienta”.
 14. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu lojalnościowego, informacja taka zostanie podana na stronie internetowej estime.poznan.pl