Magda Wołowiec, kosmetolog

Rozwój technologii i medycyny jest niesamowicie dynamiczny. Coraz więcej osób zaczyna też korzystać z zabiegów estetycznych. Pragnienie osiągnięcia optymalnego zdrowia skóry, które przekłada się na jej atrakcyjny wygląd jest dobre i pożądane. Problem rodzi się jednak wtedy, gdy ktoś dąży do uzyskania konkretnego wyglądu nie zważając na przeszkody i konsekwencje.

Wskazania do zabiegu estetycznego

powinny być określane na podstawie ogólnego stanu zdrowia pacjenta, jego osobniczych cech anatomicznych i fizjologicznych, w tym możliwości regeneracyjnych, wieku, ale też stylu życia, przyzwyczajeń, preferencji, oczekiwań i źródła motywacji pacjenta.

Zabieg nie może odbyć się bez wykluczenia przeciwwskazań.

Należy pamiętać, że każda ingerencja w ciało powoduje jego reakcje i może pozostawić po sobie ślad. Dlatego ważne jest zachowanie podstawowych środków ostrośności.

Po pierwsze, zabieg powinna wykonywać osoba, która:

  • potrafi trafnie wskazać najbardziej optymalną metodę leczenia dla konkretnego pacjenta, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki ujęte w konsultacji przedzabiegowej, a także wykluczyć przeciwwskazania i możliwe zagrożenia
  • zna, rozumie i potrafi wytłumaczyć mechanizm działania zabiegu, który wykonuje i jego konsekwencje
  • zna anatomię, fizjologię i budowę ludzkiego ciała, potrafi trafnie i szybko rozpoznać i reagować na wszelkie reakcje organizmu (w tym także działania niepożądane) podczas i po zabiegu.

Po drugie

  • aparatury i preparaty, które mają kontakt z ciałem pacjenta powinny być przebadane klinicznie, regularnie sprawdzane i certyfikowane
  • powinny pochodzić z pewnego, sprawdzonego źródła oraz być utrzymane w dobrym stanie technicznym
  • powinno być zachowane bezpieczeństwo mikrobiologiczne (jednorazowe lub wysterylizowane narzędzia, czyste pole zabiegowe, zdezynfekowana skóra i ręce osoby wykonującej).

Po trzecie

  • pacjent musi udzielić szczerych i zgodnych z prawdą informacji na temat swojego stanu zdrowia przed każdą procedurą
  • musi być świadomy korzyści i ryzyka jakie niesie ze sobą wykonanie zabiegu i samodzielnie podjąć decyzję o jego przeprowadzeniu
  • musi przestrzegać zaleceń przed i pozabiegowych.

 

Te trzy proste kroki, to gwarancja bezpieczeństwa.

Wykonanie zabiegu bez spełnienia tych elementów może skutkować pojawieniem się powikłań. Pragnę w tym miejscu podkreślić, jak ważne jest niezatajanie przeciwwskazań do zabiegu. Większość z nich- jak zażywane leki, aktywna opryszczka, stosowane kosmetyki, alergie, ekspozycja na słońce- to czynniki, które łatwo wyeliminować i nie warto ryzykować wystąpienia komplikacji.

Znacznie lepiej zmienić lub odroczyć zabieg o tydzień, niż leczyć-często nieestetyczne- skutki powikłania.